Условия нa ползване


Общи условия за използване на онлайн магазин MaxSat.eu,


       Използвайки maxsat.eu се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.
       Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта maxsat.eu, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на фирма СМК-2008 ООД и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.


Предмет:


       Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, свключен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.


Регистрация:


       Потребителят може да извърши онлайн покупки само след регистрация. При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на maxsat.eu данни, както и да ги актуализира при всяка следваща покупка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация,са верни и пълни.
       Ако потребителят предостави неверни данни или не актуализира настъпилите промени в срок от 5 работни дни от датата на съответната поръчка, уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния потребител.
       При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
       Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от потребителя за това.


Покупка:


       Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „КУПИ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.
       При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.


Цени:


       Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове и евро, с включен ДДС, за един брой.
       При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), потребителят заплаща дължимата сума на съответния куриер.
       При избор заплащане на цената през Paypal.com, потребителят заплаща дължимата сума чрез притежавана от него дебитна или кредитна карта, издадена от българска или международна банка или чрез притежаван от него акаунт, през системата на Paypal.com. След оформяне на поръчка потребителят се прехвърля към страницата на Paypal.com, където след въвеждане на своите Paypal.com потребителско име и парола (ако притежава такива), и следване на всички стъпки, потвърждава плащането. Ако няма създаден профил в страницата на Paypal.com, въвежда данните от притежаваната от него дебитна или кредитна карта на страницата на Paypal.com и извършва плащането. Поръчка бива изпълнена след постъпване на съответното плащане. Потребителят не заплаща нищо допълнително на куриера, всички разходи за доставка са отбелязани в поръчката към уебсайта.


Доставка:


       1) За територията на Република България доставката се извършва от куриерска фирма СПИДИ АД в срок от 1 работен ден за областните градове и до 2 работни дни за по-малките населени места, съгласно действащия ценоразпис на СПИДИ АД.
       2) За територията на Европейския съюз доставката се извършва от куриерска фирма DPD посредством куриерска фирма СПИДИ АД, съгласно действащия ценоразпис на СПИДИ АД.
       3) Стоки, поръчани до 15:00 часа се предават на куриер за доставка в същия работен ден. При поръчка направена след 15:00 часа или в почивните дни (Събота, Неделя и официални празници) стоките се изпращат на следващия работен ден.
       4) Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
       5) Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.
       Ако потребителят не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.


Рекламация и връщане на стока:


       Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:


       1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
       2. Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
       3. Цената не съответства на дължимата цена.
       Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на 5 работни дни след получаване на стоката. За постъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми Maxsat.eu.Права и задължения на страните:


       Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост.
       Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.
       Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока.
       Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
       Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

Продължи